Maria Birck

Logoped
Uppsala kommun

Maria Birck är leg. logoped och har sedan examen från Uppsala universitet arbetat med utredningar och behandling av barn och ungdomar med språkstörning samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Parallellt har Maria också föreläst inom teman som rösthälsa och scenisk framställning. I sitt arbete som logoped vill Maria förmedla vikten av att kombinera röst, kropp och visuellt stöd för att utveckla personers kommunikativa förmåga. Maria arbetar idag som skollogoped på Domarringens skola i Uppsala.Maria är med som moderator på konferensen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan