Maria Boman

E-arkivarie och dataskyddsombud
Huddinge kommun

Maria Boman har varit verksam som arkivarie sedan 1995, först inom den statliga sektorn och sedan i många år inom den enskilda sektorn som arkivarie på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Sedan 2017 är hon anställd som e-arkivarie på Huddinge kommun. I sitt dagliga arbete arbetar hon främst med e-arkivfrågorna, men även med att ta fram ett kommunövergripande processregister med utgångspunkt i KLASSA 2.0.Maria är moderator och talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 2

11:50
Framgångsrikt införande och förvaltande av e-arkiv i din verksamhet – metoder och verktyg för en effektiv övergång och sömlösa leveranser
  • Metoder och verktyg för att förbereda och klassificera information inför en effektiv övergång till e-arkivering
  • Effektiv förvaltning och drift av e-arkivet efter införandet – tips och råd
  • Hantera elektronisk information långsiktigt – så bevara, vårda och skapa en säker åtkomlighet