Maria Dalhage

Projektledare Community Manager
NOSAD – Network Open Source and Data

Maria har i ledande roller arbetat med digitalisering i 15 år. Hennes erfarenheter kommer från olika sektorer som e-hälsa, e-handel, arbetsmarknad och försvar. Centralt för digitaliseringen är data, och därför har hennes arbete de senaste åren fokuserat på offentlig-privat samverkan inom datadelning och öppen källkod.Maria är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023
20 september

14:20
Kundfokuserad digitalisering av Arbetsförmedlingen – för en bättre kundupplevelse och ökad effektivitet
  • Så kan nya processer och arbetssätt möta det ökade behovet av tjänster och förbättra kundupplevelsen?
  • Hur kan smart teknik frigöra tid för att bättre effektivitet i tjänsterna till arbetssökande och arbetsgivare?
  • Hur delning av kunskap ökar takten i den digitala transformationen av offentlig sektor