Maria Gill

Projektledare Digital Health Lab
RISE SICS


Maria är moderator på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019