Maria Gill

Utvecklare
Region Västmanland

Maria Gill är sjuksköterska och arbetar nu som utvecklare i Region Västmanland. Sedan ungefär 15 år tillbaka har Maria haft förmånen att driva verksamhetsutveckling med stöd av välfärdsteknik och eHälsa. En av de viktigaste drivkrafterna i den utveckling hon medverkat i har varit att alltid involvera och utgå ifrån dem som berörs.Maria är med som talare på konferensen Framtidens välfärdsteknik 2023
11 september

13:40-14:20
Strategisk organisationsutveckling och samverkan som ökar förutsättningarna för en hållbar, persondriven och resurseffektiv vård och omsorg
  • Ledning, styrning och organisation som förändrar verksamheten och ställer om för en hållbar vård och omsorg
  • Så samverkan för att öka förutsättningarna för en värdeskapande vård, socialtjänst och äldreomsorg och nå full effekt av persondrivna insatser och åtgärder