Maria Hamrehjelm

Fastighetschef
Härryda kommun

Härryda kommun växer och med det behovet av skolor och förskolor. Kommunen har därför tagit fram ett koncept för en flexibel skola och där man 2017 färdigställde den första skolan: F-3 skolan ”Backaskolan”. Maria och Ulrika berättar om kommunens lokalförsörjnings- och projektprocess och där du får höra om arbetet bakom ”Backaskolan”. En smidig lokalprocess och nära samarbete har genomsyrat planering och byggnation vilket har lett till nytänk med en ny typ av skolmiljö med hemvister istället för klassrum, en skolgård som inspirerar till lek i naturliga miljöer och en ny typ av matmiljö.Maria är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

12:30
Strategisk lokalförsörjning och flexibla skollokaler för att möta framtida behov
  • Lokalprocessen – så har vi uppnått en väl inarbetad och väl fungerande lokalprocess där representanter från hela kommunen deltar
  • Projektprocessen – hur ett gott samarbete mellan fastighet och utbildning har bidragit till innovation med en ny typ av flexibel skolmiljö som resultat
  • Resultatet – Backaskolan – ny flexibel F3 skola med miljöfokus och moderna idéer kring både undervisning och lokalutformning