Maria Hernberg

Landskapsarkitekt och avdelningschef
WSP

Maria Hernberg är landskapsarkitekt och avdelningschef på WSP. Hon har en lång och gedigen erfarenhet av hållbar utemiljö för barn där hon medverkar från tidiga skeden till byggnation av projektet. Maria arbetar också med att säkra barnperspektivet i utvecklingen av städer, utemiljöer och skol- och förskolegårdar. Hon var en av experterna som kopplades till Boverkets ”Allmänna råd och tillhörande vägledning för stadsplanering på barns och ungas villkor”.Maria är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

11:25
Jämlika och jämställda utemiljöer i skolan och förskolan – så lyfter du in olika behov
  • Strategiska ställningsstaganden för att förverkliga jämlika och jämställda utemiljöer i skolan och förskolan
  • Hur får man med alla aspekter i utemiljön? Jämlikt, jämställt, tillgängligt, pedagogiskt, tryggt, utmanande, naturnära samt drift och underhåll
  • Lärdomar och erfarenheter från skolor och förskolor där man analyserar och utvecklar jämlika och jämställda utemiljöer