Registrator 2020

Maria Högman

Registrator
Tillväxtverket

För att möta invånarnas allt högre krav och förväntningar på effektivitet och service behöver vi jobba smartare, effektivare och på helt nya sätt. Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan vi frigöra tid och resurser för att bättre kunna möta behoven hos dem vi är till för. Tillväxtverket är en nationell myndighet som stärker företagens konkurrenskraft och förbättrar näringslivets och regionernas utveckling. Maria har arbetat i 25 år på regeringskansliet och är sedan 2014 registrator på Tillväxtverket, en ung, statlig myndighet under näringsdepartementet. Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i hela Sverige. Myndigheten är indelad i sex avdelningar samt stab och internrevision och har 450 medarbetare på nio olika orter runtom i Sverige. Under detta pass kommer vi att diskutera din roll idag och imorgon samt utbyta praktiska tips och råd för att hantera de utmaningar rollen innebär.Maria är med som talare på konferensen
Dag 2

11:30
Registratorsyrket, en profession i ständig förändring – roller och arbetssätt i framtidens serviceinriktade myndighet
  • En profession i ständig förändring – så har registratorsarbetet utvecklats de senaste åren
  • Registratorns mångfacetterade roll – från service till controller och allt däremellan
  • Hur påverkas registratorns roll av förändrade arbetssätt?
  • Så kan du tydliggöra registratorns betydelsefulla roll och kompetens i den digitala förvaltningen för framgångsrik informationshantering