Maria Hugo-Lindén

Samordnare
Linköpings universtiet

Administratörsrollen är mångfacetterad och som ”spindeln i nätet” skapar du viktiga förutsättningar för effektivitet, kvalitet och ett nära verksamhetsstöd utifrån kärnverksamhetens behov och förutsättningar. Du besitter mycket viktig kunskap både vad gäller processer, rutiner, lagkrav och system. Kontaktytorna är många och kräver god kommunikativ förmåga och ett serviceinriktad och flexibelt förhållningssätt. Just nu händer mycket som påverkar administratörsrollen och det är viktigt att utveckla rätt kompetenser och förmågor för att leva upp till nya krav. Hur kan vi tillsammans synliggöra administrationens värde för organisationen och öka administrationens inflytande i organisationen? Maria har lång erfarenhet av både högskolesektorn och administratörsrollen och har ett stort intresse för struktur, samarbete, arbetsmiljö och arbetsgemenskap. Under denna föreläsning kommer du att få konkreta tips och råd kring hur du kan tydliggöra din betydelsefulla roll och kompetens för ett framgångsrikt och ändamålsenligt verksamhetsstöd.Maria är moderator och talare på konferensen Framtidens högskoleadministratör 2023
31 maj

14:25
Framtidens högskoleadministratör – så lyfter du din roll och ökar administrationens inflytande i organisationen
  • En roll i förändring – så skapar vi en organisation och process för framtidens högskoleadministration
  • Så förbättrar du samverkan inom och över institutionsgränserna
  • Service, kommunikation och bemötande – hur kan du förbättra samspelet på jobbet med bättre kommunikation?
  • Om motivation och utveckling – hur kan du öka arbetsglädjen och skapa en miljö som uppmuntrar till nytänkande, delaktighet och engagemang?
  • Så kan du tydliggöra högskoleadministratörens betydelsefulla roll och kompetens för ett framgångsrikt och ändamålsenligt verksamhetsstöd