Maria Hugo-Lindén

Samordnare
Linköpings universtiet

Maria leder det administrativa arbetet inom avdelningen för Funktionsnedsättning och samhälle vid Linköpings universitet. Hon samordnar administrationen i samarbetet gällande forskarutbildning mellan Linköping, Örebro och Jönköping. I uppdraget ingår också att bevaka och sortera övergripande information från institutionen som avdelningen tillhör samt ansvara för information gentemot doktorander och handledare gällande de olika regelverk som styr arbetet. Maria har ett stort intresse för struktur, samarbete, arbetsmiljö och arbetsgemenskap och ser en utmaning och personlig utveckling i att verka inom miljön där framstående forskning ger samarbete med internationella aktörer. Maria har lång erfarenhet av både högskolesektorn och administratörsrollen och kommer att hålla i den röda tråden under denna konferensdag.Maria är moderator på konferensen Framtidens högskoleadministration 2023