Maria Hultberg

Kommunikationschef
Norrköpings kommun

Med den viktiga 72-timmarskampanjen har Norrköpings kommun, tillsammans med Byn Kommunikationsbyrå och Finspångs kommun, vunnit Swedish Content Awards i kategorin Offentlig sektor. Kampanjen genomförde i november då säkerhetschefen i Norrköpings kommun och beredskapssamordnaren i Finspångs kommun strandsattes i ett hus utan el eller rinnande vatten. Där testade de om rekommendationerna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller i skarpt läge och delade i realtid, via bland annat livesändningar, med sig av sina erfarenheter till invånare i hela landet. 72-timmarstestet fick stort medialt genomslag både lokalt och nationellt samt ett resultat som överträffade de satta kommunikationsmålen. Maria Hultberg, kommunikationschef i Norrköpings kommun och projektledare för kampanjen, har en bakgrund som journalist och kommunikationskonsult och kommer att dela med sig av erfarenheter från kampanjarbetet.Maria är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
Dag 1

16:20
72-timmarskampanjen – så fick Norrköpings kommun ett stort medialt genomslag genom en kreativ och nytänkande kampanj
  • Kanal- och innehållsstrategi – så nådde vi ut med vårt budskap och fick invånarna att lyssna och bli engagerade
  • Utvärdering av kampanj – så mätte och analyserade vi resultatet av vår medieinsats