Maria Jensen

Anläggningschef
Medley Järfällabadet

På Järfällabadet har man som vision att inspirera fler till ett aktivt, friskare och gladare liv. Ett besök på Järfällabadet ska alltid göra kunden lite gladare. Genom en kundorienterad organisation och optimerad bemanning har man uppnått en hög service och många besökare. I föreläsningen möter du anläggningschef Maria Jensen som delar med sig av erfarenheter och lärdomar av att driva Järfällabadet i praktiken. Järfällabadet drivs i ett offentligt och privat samarbete mellan Tagehus och Järfälla kommun där Medley sköter den dagliga driften.Maria är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
20 januari

13:10
Att uppnå en god drift av ett badhus – så har vi utvecklat en kundorienterad organisation och optimerat bemanningen för bästa service
  • Ett badhus med flera verksamheter – att lösa utbud för simsport, motionärer, barnfamiljer, ungdomar, seniorer, rehab och skolsim, i en badanläggning
  • Så driver vi en badanläggning som svarar upp mot de olika behoven – våra arbetssätt och lösningar för att erbjuda en simhall för alla
  • Organisation och team – så optimerar vi bemanningen genom en genomtänkt utformning av anläggningen och flexibilitet kopplat till antalet besökare
  • Säkerheten är A och O – satsning på kompetens, extra bemanning och ett proaktivt säkerhetstänk
  • Service och en god besökarupplevelse – så får vi alla medarbetare att tänka kund och agera professionellt och kompetent i mötet med kunden
  • Rent och fräscht – så säkerställer vi högsta kvalitet gällande hygien och städning