Maria Lindeberg

Kultur- och fritidschef
Södertälje kommun

Maria arbetar som kultur- och fritidschef i Södertälje kommun och har lång erfarenhet av strategiskt arbete med kultur, idrott och fritid. Tidigare arbetade Maria som kultur- och fritidschef i Haninge kommun där hon lyfte in kultur och fritid som en naturlig del i samhällsbygget och därigenom bidrog till Haninges expansiva utveckling. Hon brinner för att utveckla samarbetet mellan föreningsliv och förvaltning vilket bidrar till ett bredare kultur-, idrotts- och fritidsutbud.Maria är med som moderator på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023