Maria Quinn

Konceptutvecklare för vårdmiljöer och leg. sjuksköterska
Ecophon AB

Maria har mångårig erfarenhet av utmanande ljudmiljöer främst från hjärtintensiven och arbetar nu med att utveckla och sprida kunskap till hur vi formar goda ljudmiljöer inom både vård och omsorg. Under anförandet berättar Maria om hur en god och stödjande design och utformning av boenden kräver kunskap om vad som händer med den åldrande kroppen. Du får en genomgång av hur ljudvågor fungerar, hörsel och taluppfattbarhet vid högre ålder samt utformningen av rum för äldre för bästa ljudmiljö.Maria är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

14:20
Så skapar du en god ljudmiljö inom särskilda boenden för äldre
  • God och stödjande design och utformning av boenden kräver kunskap om vad som händer med den åldrande kroppen
  • Hur påverkas förmågan att uppfatta tal med höga och störande bakgrundsljud?
  • Vad ska vi tänka på för att skapa så goda förutsättningar som möjligt rent rumsakustiskt?