Maria Renz Wiklander

Facility Manager
Svenska Spel

Svenska Spel har under många år arbetat strategiskt med att utveckla medarbetarupplevelsen för att vara en attraktiv arbetsgivare. Pandemin gav en extra skjuts i arbetet med att utveckla flexibla arbetssätt och en stor ombyggnad av huvudkontoret i Visby ger möjlighet till möten i en inspirerande miljö. Ytan har minskats med drygt en tredjedel, samtidigt som befintliga miljöer moderniserats och anpassats till dagens behov. En tydlig arbetsplatsstrategi har tagits fram där verksamheten, teamen, målsättningar och leveranser är ledstjärnan kring var och hur du jobbar.

Under denna föreläsning kommer du att få ta del av resan i projektet Workplace Visby – en plats att längta till och arbetsplatsens roll för att utveckla medarbetarupplevelsen med arbetsgivarvarumärket i fokus.Maria är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
18 oktober

14:30
Workplace experience när spelplanen förändras – så utvecklar vi hela medarbetarupplevelsen för att vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare
  •  Så har vi omformat våra fysiska arbetsplatser och utvecklar en övergripande arbetsplatsstrategi utifrån våra medarbetares behov
  • Employer branding & Talent Acquisition som nyckelfunktioner för utveckling och transformation – vad krävs för att attrahera och behålla kompetens i en ny kontext?
  • Så skapar vi en mer integrerad digital arbetsplatsupplevelse som möjliggör nya, moderna arbetssätt
  • Ledarskap, medarbetarskap och kultur då arbetsplatsen är hybrid – hur kan vi på bästa sätt stötta en ny vardag?
  • Så arbetar vi för att göra kontoren till en social och kreativ hub där både konsument- och arbetsgivarvarumärke interagerar på bästa sätt