Maria Rosenberg

Verksamhetschef Lokalförsörjning
Kungsbacka kommun

Maria har i rollen som verksamhetschef Lokalförsörjning under flera års tid ansvarat för den övergripande lokalplaneringen i Kungsbacka kommun. Hon har varit drivande i att öka förståelsen för lokalplaneringens betydelse i investeringssammanhang och har i samarbete med andra nyckelfunktioner utvecklat arbetsprocesser, styrande verktyg och samarbetsforum med andra intressenter. Maria delar med sig av erfarenheter om hur man kan skapa struktur och samsyn om hanteringen av lokalbehov med målet att leverera mer kvalitativa beslutsunderlag. Maria fick Kungsbacka kommuns utmärkelse ”Utvecklande ledare 2022”.Maria är med som kursledare på Utbildningsprogram strategisk lokalförsörjning
7 december

09:00-10:00
Strategisk lokalförsörjning – så arbetar Kungsbacka kommun