Maria Rothman

Strateg
Norrköpings kommun

Maria Rothman är strateg inom klimat och dagvattenhantering på Samhällsbyggnadskontoret i Norrköping. Hon kommer tidigare från VA-sidan och var driftchef i Norrköping 2011 när staden drabbades av stora översvämningar. Sedan 2015 arbetar hon både strategiskt och operativt inom kommunen med att utveckla hanteringen av översvämningsfrågor i samhällsbyggnadsprocessen. Maria har varit med och tagit fram både kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering och riktlinje för klimatanpassning. Under åren 2018-2020 har hon varit en av kursledarna på SIPU:s utbildning ”Långsiktigt hållbar dagvattenhantering i detaljplaneringen”.Maria är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
14 september

13:15
Vad innebär det att planera och bygga för att minska ett samhälles sårbarhet för översvämningar i ett förändrat klimat?
  • Så identifierar och analyseras klimatrisker i Norrköpings kommun
  • Klimatplanering – från översiktsplanering till detaljplaner och bygglov samt vid underhåll och ombyggnation
  • Konkreta åtgärder i utvecklandet av den översvämningståliga staden
  • Samverkan är nyckeln – så skapade vi en bred och gedigen samverkan mellan kommunens alla olika verksamhetsområden inklusive bolag och räddningstjänst för framgångsrik klimatanpassning