Maria Schnurr

Senior forskare
RISE

Maria Schnurr är expert på hållbar mobilitet och stadsutveckling. Som senior forskare hos RISE fokuserar hon på mobilitetstjänster, hur mobilitetsinnovationer påverkar hållbarhet och stadsutveckling och policy innovation. Innan hon började på RISE i februari 2017 arbetade hon inom fordonsindustrin och som foresight-konsult i Tyskland och genomförde framtidsstudier för flera branscher och den offentliga sektorn. Redan för tio år sedan undersökte hon hur mobilitetstjänsternas framgång kommer påverka bilindustrin i ramen av ett avhandlingsprojekt (doktorsexamen i organisationssociologi).Maria är med som talare på konferensen Framtidens mobilitet 2021
28 oktober

16:30
Nyheterna och trenderna som sätter agendan inom framtidens mobilitet
  • Vilka är de främsta utmaningarna för att kunna utveckla framtidens mobilitet?
  • Det nya normala post pandemin – beteenden, behov, förväntningar
  • ”Proximity city”: Hållbar mobilitet i kvarter och stadsdelar