Maria Söderlund

Miljö- och byggchef
Sollefteå kommun

Maria är Miljö- och byggchefen som brinner för service. Med företagaren i fokus arbetar hon för regelförenkling, respektfullt bemötande och en myndighetsutövning utöver det vanliga. För att leva upp till att vara en professionell myndighet med fokus på service berättar hon om vikten av samarbete mellan näringsliv, kommunledning, politik och medarbetare samt vilka utmaningar det kan vara att våga tolka lagstiftning ur ett förenklingsperspektiv. Jan arbetar idag i ett projekt riktat mot att förbättra näringslivsklimatet i Sollefteå kommun. Jan har under de drygt 20 år haft olika roller i Sollefteå kommun bland annat arbete med centrumutveckling som cityledare, verksam inom besöksnäringen och också många år som egen företagare. Idag arbetar han med fullt fokus på att förenkla för företagen och finna bästa vägen genom den kommunala världen. Med egna knep och nära samarbete med kommunledning och myndighetsutövarna har de tillsammans nått fina resultat, och mer nöjda företagare.Maria är med som talare på konferensen Framtidens attraktiva näringslivskommun
Dag 2

13:25
Så skapa ett bättre näringslivsklimat genom fokus på service och bemötande mellan kommun och näringsliv
  • Så skapa god service och ett bra bemötande genom en snabb ärenderehantering och effektiv tillsyn
  • Verktyg och metoder för förbättringsarbete av det lokala företagsklimatet
  • Utmaningar med regelförenkling – genomgång av verkligt case gällande tobakslagen