Maria Sognefors

Digital strateg och VD
7minds

Maria har 20 års erfarenhet av digital kommunikation och webb. Hon har erfarenheten från alla delar i ett projekt och har genom åren haft alla tänkbara roller. Idag jobbar Maria ofta på en strategisk nivå med fokus på uppsatta mål och strategier. För att målen ska uppnås, behöver alla delar från mål, användarbehov, krav, UX, design, teknik, innehåll, mätning och organisation vävas samman. Maria har mycket god förståelse för helheten, både vad gäller mjuka värden och tekniska detaljer. Hennes förmåga att se helheter och sammanband bidrar till webbplatser som sticker ut och skapar nytta, baserad på modern teknik. Maria har jobbat som konsult hos flera kommuner och myndigheter. Bland annat Karlstad kommun, Norrtälje kommun, Trafikanalys, Försvarshögskolan, Värmdö kommun och Socialstyrelsen. Flera av dessa har vunnit åtråvärda priser för bästa webbplats.Maria är moderator på konferensen Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018