Maria Töverud

Bitr. Rektor Töjnaskolan
Sollentuna kommun (Foto: Anna Dubrehed)

Fritidsresan är ett av skolans två utvecklingsprojekt, det är allt de tillsammans gör för att ta fritidshemmet till en högre nivå. I projektet tar de krafttag för att synliggöra, möjliggöra och tydliggöra fritidshemmets egenvärde i verksamheten. Lyssna till hur Maria leder och utvecklar det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids där målet är att skapa ett fritidshem som präglas av lustfyllt lärande, som eleverna inte vill gå hem ifrån på kvällarna. För att uppnå målet har hon bland annat skuggat en av fritidspedagogerna – ta del av hennes lärdomar!Maria är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 1

15:45
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i praktiken – så kvalitetssäkrar du fritids!
  • Fritidsresan som utvecklingsprojekt – så har vi systematiserat och förbättrat vardagsarbetet
  • Hur vi identifierat och prioriterat utvecklingsområden för att uppfylla de nationella målen
  • Stödmaterial, årshjul och rekommendationer – så konkretiserar vi målen
  • Hur vi arbetar med utvärdering, resultatanalys och förbättringsåtgärder samt hittar tiden för det
  • Så här gör vi våra kollegor medskapande i fritidsprocessen och arbetar med kollegialt lärande
  • Att synliggöra fritids mer abstrakta mål och barnens lärande i de informella lärmiljöerna – hur vet du att du jobbar i rätt riktning och med en ständig progression?