Maria van den Tempel

Head of Recruitment
Tre

Maria är Head of Recruitment på Tre Sverige sen snart tre år tillbaka och här fokuserar hon tillsammans med rekryteringsteamet på employer branding, talangsourcing och rekrytering till företagets olika tjänsteområden. Innan tiden på Tre har hon jobbat som rekryteringschef och rekryteringskonsult i flera olika branscher.Maria är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
18 april

14:15
HR, kommunikation och marknad i effektiv samverkan – hur vi arbeta tillsammans för att utveckla engagemang i och för hela organisationen
  • Så har vi utvecklat former för framgångsrikt samarbetet mellan HR, kommunikation och marknad för att bland annat utveckla vårt arbetsgivarvarumärke och för ökat internt engagemang
  • TikTok – så arbetar vi för att skapa värde såväl internt som extern för att attrahera samt bibehålla värdefulla talanger
  • Hur vi levandegör vår kultur – för att skapa trygga och stolta medarbetare och stärka vårt arbetsgivarvarumärke