Marianne Forsell

Kommunikations- och arkivansvarig
Syvab

Syvab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och av Stockholm Vatten AB och Telge i Södertälje AB. De har gjort en omfattande resa där det digitaliserat hela bolagets dokumentstruktur vilket medfört en stor effektivisering i att registrera och hantera dokumentflödet både internt och externt. Marianne har arbetat på Syvab i snart tretton år i en spännande roll som både VD-assistent, informations- och arkivansvarig samt marknads- och kommunikationsansvarig. Hon har även varit krav-ställare när dokumenthanteringssystem valdes och varit med på hela digitaliseringsresan. Under denna föreläsning kommer hon att dela med sig av värdefulla insikter i det digitala förändringsarbetet.Marianne är med som talare på konferensen Registrator 2021
Dag 1

15:10
Vägar mot en digital helhet – så tacklar du utmaningarna i det digitala förändringsarbetet
  • Digitalisering utifrån verksamhetens behov – hur kan vi utifrån våra olika professioner och perspektiv bidra till utveckling, förnyelse och verkliga resultat?
  • Uppdaterad informationshanteringsplan – så kartlade vi verksamhetens dokumenthantering och la grunden för processorientering inklusive processbaserad arkivredovisning
  • Från papper till digitala handlingar – hur får du rutiner och arbetssätt att gå hand i hand med digitaliseringen och tvärtom?
  • Hur skapas delaktighet och engagemang genom nya sätt att kommunicera informationshanteringens budskap i organisationen?
  • Viktiga lärdomar och erfarenheter – vad gick bra och vad skulle vi gjort annorlunda om vi började om nu?