Marie Aktö

Chef Marknad och Kommunikation
Länsförsäkringar

Marie är chef för Kommunikation och marknad. Hon har lång erfarenhet i att utveckla interna kommunikationsstrategier från flera bolag i olika branscher. Under detta anförande får du ta del av hur de olika avdelningarna på Länsförsäkringar arbetar nära tillsammans för att driva utvecklingen av arbetet med företagskultur, employer branding och intern kommunikation samt maximera synergierna mellan dessa områden.Marie är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
18 maj

14:10
Agilt arbetsätt i intern kommunikation – lednings- och medarbetarkommunikation i en digital och snabb föränderlig omvärld
  • Vilka nya krav på ledarskap, medarbetare och kommunikation ställer dagens samtid?
  • Hur vi kan leda för framgång och skapa en kommunikativ och presterande organisation genom att utveckla ett nära samarbete mellan ledning, kommunikation och HR?
  • Att mäta och följa upp effekter av intern kommunikation