Marie Åsberg

Professor em. i psykiatri, Stressrehab FoU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus

Marie Åsberg är professor emeritus i psykiatri, med inriktning på behandlingsforskning och är verksam vid Institutionen för kliniska vetenskaper på Stressrehab FoU vid Karolinska institutet, Danderyds sjukhus i Stockholm. Marie har forskat kring utmattningssyndrom sedan 1998 och var 2003 med och tog fram Socialstyrelsens sjukskrivningsriktlinjer för utmattningssyndrom. Nu är hon återigen sammankallande i den nya arbetsgruppen som ska revidera och skriva nya kriterier och riktlinjer för behandling och sjukskrivning vid utmattningssyndrom. Marie är internationellt ansedd och en mycket uppskattad föreläsare och under denna förmiddag kommer hon att ge dig en gedigen uppdatering kring den senaste forskningen och utvecklingen inom stress och utmattningssyndrom.Marie är med som talare på konferensen Stress och utmattningssyndrom 2021
Dag 2

10:30
Uppdatera dig med den senaste forskningen och utvecklingen inom stress och utmattningssyndrom
  • Stress och utmattning – den historiska utvecklingen
  • Utmattningssyndrom – moderna markörers betydelse vid differentialdiagnos
  • Symptombild – stressen och hjärnan
  • Skattningsmetoder – lär dig använda den senaste skattningsskalan för stress och utmattningssyndrom
  • Behandlingsmetoder – vilka möjligheter finns och vad ger resultat?
  • Vilka livsstilsförändringar krävs för att behandlingen ska fungera?
  • I vilken grad kan patienten bli återställd efter att ha drabbats av utmattningssyndrom?
  • Prevention

Reviderade sjukskrivningsriktlinjer för UMS – vad är status just nu?

  • Vad gäller angående de reviderade kriterierna och vad går att säga angående rimliga sjukskrivningstider?

Vi bryter passet för lunch mellan kl. 12:30-13:30