Marie Axén

Kommunikationsstrateg
Kriminalvården

Marie har under många år arbetat med strategisk kommunikation i Kriminalvården och givit stöd både inom kommunikation och ledarskap till chefer och projektledare. Dessförinnan har Marie Axén arbetat med kommunikation både på andra myndigheter, i näringslivet och i organisationer som exempel Fortifikationsverket, HSB, Företagarna och i OM-koncernen.Marie är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
Dag 2

11:15
Så använder vi oss av kommunikation för att skapa en sammanhållen och effektiv förändring trots en tajt tidplan p.g.a. en lagändring
  • Så skapar vi engagemang för verksamhetens projekt genom en bra internkommunikation
  • Hur får vi många målgrupper och kanaler att både vara synkade och samverka?
  • Så jobbar vi för att få hela organisationen att gå åt samma håll, exempelvis med ambassadörer som förändringsledare