Marie Bonny

Huvudregistrator och teamledare
Malmö stad

Rollen som registrator är i förändring och numera läggs ofta ett stort och viktigt ansvar på dig som registrator att utbilda handläggarna i systemen. Du besitter mycket viktig kunskap både vad gäller processer, rutiner, lagkrav och system. För att säkerställa en effektiv och rättssäker informationshantering för hela verksamheten krävs både samverkan, hållbara rutiner och en förmåga att förmedla denna kunskap till övriga anställda. Men hur kan man motivera handläggare och chefer och skapa ett engagemang kring vikten av en korrekt diarieföring? Att diarieföring är viktigt är en sak, men kan det till och med bli kul? Marie Bonny har arbetat hårt med att lyfta registratorsrollen och ser resultat i såväl samarbete med handläggare och chefer som i kvalitén i diariet. På denna föreläsning kommer hon att dela med sig av sina bästa knep och lärdomar utifrån hennes arbete med att digitalisera och effektivisera en kluddig och analog arbetsmetod samt hur hon arbetat för att inkludera handläggarna i registreringen utan att tumma på kvalitén i diariet. Dessutom kommer hon att ge dig praktiska och konkreta tips för hur du kan lyfta, stärka och utveckla din roll som registrator och på så sätt öka registraturens inflytande i organisationen.Marie är med som talare på konferensen
Dag 2

14:30
Så har vi digitaliserat ärendeprocessen och inkluderat handläggarna i registrering av allmänna handlingar – utan att tumma på kvaliteten i diariet
  • Från analogt och sårbart till en digitaliserad och hållbar ärendeprocess – så har vi effektiviserat administrationen och samtidigt uppfyllt kraven för registrering
  • Att hantera olika motivation och behov vad gäller digitaliseringen – utbildning och uppföljning för att få alla med på tåget
  • Men hur löser man ekvationen; handläggarna i systemet och bibehållen kvalitet i diarieföringen?
  • Mallar, lathundar och checklistor – hur kan man säkerställa att rutinerna följs?
  • Så lyfter du din roll som registrator och ökar registraturens inflytande i organisationen