Marie-Claude Dubois

M.Arch, PhD, Associate professor, docent energy and building design
Lunds universitet (Fotograf Fredrik Schoug)

Marie-Claude Dubois är miljöspecialist på White arkitekter sedan 2013 och docent i hållbar arkitektur på Lunds universitet. Hon har vunnit erkännande internationellt som dagsljusexpert och belysningsfrågor i byggnader genom vetenskapliga publikationer och ledarskap i två IEA (International Energy Agency) projekt. Marie- Claude har utvecklat och arbetat med avancerade energi- och dagsljussimuleringsmetoder under de senaste 20 åren. Hon verkar i forskning inom inomhusmiljö, dagsljusutnyttjande och elektriska styrsystem, visuell komfort, dagsljuskvalitet samt lågenergihus, termisk komfort, miljöbyggnad certifieringar etc.Marie-Claude är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

14:10
Dagljus och hälsosamma skolbyggnader – hur får vi in dagsljus i alltmer kompakta och miljömässigt hållbara skol- och förskolebyggnader?
  • Vad säger forskningen om sambanden mellan dagsljus, lärande, psykosocial och fysisk hälsa?
  • Hur kan vi utifrån denna kunskap utforma pedagogiska lokaler som erbjuder dagsljus?
  • Dagsljus i kompakta byggnader –l ösningar för att få in dagsljus i de effektiva och miljövänliga byggnader som tas fram idag