Marie Harding

Projektledare
Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet och bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Marie Harding är projektledare för Generation Peps skolsatsning och har jobbat på Generation Pep sedan starten 2016. Marie har goda erfarenheter av att driva innovativa digitala projekt från idé till värdeskapande digitala plattformar. Hon kommer senast från Ungdomar.se där hon var projekt- och partneransvarig för Sveriges största gymnasiesatsning inom hållbar utveckling, we_change.Marie är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 2

09:10
Pep Skola – ett stöd till alla skolor i Sverige som vill arbeta med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor
  • Vad är Pep Skola och hur kan din skola använda det?
  • På vilka andra sätt arbetar Generation Pep för barn och ungas hälsa?
  • Hur skapar vi en folkrörelse för fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och en jämlik hälsa?