Marie Larsson

Avdelningschef kvalitet och förnyelse
Skellefteå kommun

Marie Larsson är chef för Kvalitet och förnyelse, Skellefteå kommun. Det är en strategisk verksamhet för verksamhetsutveckling med stöd av IT. Marie har ett förflutet i kommunen att driva utveckling för att göra det enklare för invånare och företag att komma i kontakt med kommunen och få hjälp med sina frågor. Skellefteå kommun var första kommunen i landet att införa en kundtjänst för hela organisationen. Den satsningen har lett vidare till ett helhetstänk avseende kvalitet inom bland annat bemötande, medskapande och digitalisering. Kommunen står nu inför en digital transformation som ska utgå från invånarnas förändrade behov av kommunal service. Samtidigt ska upplevelsen vara att kommunen har ett bemötande i toppklass.Marie är med som talare på konferensen Framtidens servicefokuserade kommun och myndighet
Dag 1

14:05
Från verksamhetsperspektiv till kundperspektiv – så tar vi ett helhetsbegrepp om kvalitetsutvecklingen
  • Hur kan digitaliseringen driva kvalitetsarbetet och hjälpa oss att utmana det kommunala uppdraget?
  • Hur kan ett systematiskt kvalitetsarbete ligga som grund för att driva digitalisering och verksamhetsutveckling och skapa en bättre serviceupplevelse?
  • Så säkerställer vi vårt kommunala uppdrag genom att mäta, analysera och följa upp vår invånarservice
  • Så använder vi mätresultaten strategiskt för ett framgångsrikt förbättringsarbete i praktiken