Marie Louise Arendt

Chef för informations-, IT- och cybersäkerhetsenheten
Region Skåne

Marie Louise har mer än 20 års erfarenhet av arbete med offentlig samhällssäkerhet och säkerhetsskydd, krisberedskap, krishantering och civilt försvar. Marie Louise har bland annat arbetat som säkerhetschef/säkerhetsskyddschef i kommun, inom försvarsindustrin och på energiföretag. Hennes specialitet är säkerhetsskydd och hon utbildar nationellt i såväl personalsäkerhet som i metodik för säkerhetsskyddsanalyser.Marie Louise är med som talare på konferensen Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor
12 maj

11:50
Hur en risk- och sårbarhetsanalys underlättar upphandlingen av säkra molntjänster
  • Så får du en tydligare bild av kraven på hantering av data vid upphandling av datalagring och IT-tjänster
  • Vad ska ingå i en riskbedömning?
  • Hur bedömer du kraven på IT-säkerhet respektive informationssäkerhet i analysen
  • Hur kan du bedöma en molntjänsts uppfyllnad av säkerhets- och sekretesskrav?