Marie-Louise Lindh

HR specialist
Uppsala kommun

Marie-Louise arbetar som chefs- och ledarutvecklare i Uppsala kommun. Hon har gedigen erfarenhet av att stötta chefer i välfärden, främst inom sjukvård och kommun. Marie-Louises expertis är dialogen och lyssnandet. Med dessa verktyg lär hon chefer hur de lyckas med förändringar – både strategiskt och operativt. Marie- Louise vet att en fungerande kommunikation är A och O! Här korsade Marie-Louises och kommunikatören Elisabeths vägar. Just nu stöttar både Marie-Louise och Elisabeth chefer i att leda och kommunicera i hybrida arbetslivet – morgondagens arbetsliv.Marie-Louise är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
18 maj

15:20
Internkommunikation i det nya hybrida arbetslivet – strategi, utmaningar och verktyg
  • Hybrida arbetssätt och möten – hur får man det att fungera på riktigt och hur kommuniceras skiftet till medarbetarna?
  • Organisationskultur på hybridkontoret – vilka är utmaningarna och hur bibehåller vi företagskulturen? ’
  • Ledarskapet och dess kommunikativa utmaning när arbete inte längre är en plats utan något man gör
  • Nya möjligheter i spåren av pandemin – så skapas digitala arbetssätt för förbättrat samarbete och medarbetarkommunikation vid distansarbete