Marie Nikonoff

Föreläsare offentlig administration
Måndalen Konsult

Marie Nikonoff har varit verksam som kommunsekreterare i 38 år. I maj 2022 lämnade hon Linköpings kommun för att i egen regi hålla kurser, föreläsa och dela med sig av sina erfarenheter. Hon har arbetat i både små och stora kommuner och har bland annat utfört sekreterarskap i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott, samt i valnämnden. Marie är en mycket uppskattad kursledare inom nämndadministration, sammanträdesteknik, protokollskrivning, offentlighet och sekretess, kommunallagen samt kommunens ärendeprocess och diarieföring.Marie leder fördjupningen i samband med konferensen Kvalificerad nämndadministration