Marie Nikonoff

Föreläsare offentlig administration
Måndalen Konsult

Marie Nikonoff föreläser inom offentlig administration och där hon har som specialitet att bidra med kunskap inom sammanträdesteknik och diarieföring. Marie är verksam som kommunsekreterare på kommunledningsförvaltningen i Linköpings kommun där hon utför sekreterarskap i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt valnämnden. Inom ramen för sitt arbete som kommunsekreterare på kommunen så håller hon uppskattade utbildningar i sammanträdesteknik, offentlighet och sekretess, kommunens ärendeprocess och diarieföring.Marie leder fördjupningen i samband med konferensen Kvalificerad nämndadministration