Marie Nikonoff

Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Linköpings kommun

Marie Nikonoff är verksam som kommunsekreterare på kommunledningsförvaltningen i Linköpings kommun där hon utför sekreterarskap i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott. Marie är en mycket uppskattad kursledare inom nämndadministration, sammanträdesteknik, protokollskrivning, offentlighet och sekretess, kommunallagen samt kommunens ärendeprocess och diarieföring.Marie är med som kursledare Utveckla dig som nämndsekreterare