Marie Nikonoff

Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Linköpings kommun

En tydlig rollfördelning med klara spelregler och ett bra samspel gör att de politiska besluten får bättre genomslag och leder till en god styrning, ledning och demokrati. Men hur förankrar och implementerar du detta fullt ut? Hur når du en långsiktig hållbarhet där roller och spelregelrna för samarbetet sitter i väggarna utan att bli personberoende? Hur skapar du ett öppet och förtroendefullt klimat inom organisationen? Under anförandet delar Marie med sig av erfarenheter baserat på sin långa erfarenhet av kvalificerat nämndadministrativ arbete och utifrån erfarenheterna av att ha medverkat vid utvecklingen av Linköpings kommuns förnyade och digitala ärendehanteringsprocess.Marie är med som talare på konferensen Nämndsekreterare 2020
Dag 1

13:30
Effektiv och hållbar ärendeberedningsprocess – så får du processen och spelreglerna att sätta sig där rollerna är tydliga och alla arbetar mot samma mål
  • Hur lyckas du med en tydlig rollfördelning, klara spelregler och ett bra samspel?
  • Hur förankra och leda detta arbete så att det blir hållbart på lång sikt?
  • På vilket sätt kan du formalisera rollerna och samarbetet så att det inte blir personberoende?
  • Kulturen först – sedan organisation och arbetssätt – hur öppenhet och tillit inom organisationen blir en katalysator för kvalitet i det nämndadministrativa arbetet