Marie Nilsson Nordfors

Specialpedagog och förstelärare
Häggviks gymnasium, Sollentuna kommun

Marie Nilsson Nordfors är specialpedagog och förstelärare på Häggviks gymnasium i Sollentuna och undervisar i en klass på det individuella programmet. Marie har en fil.mag. i specialpedagogik och jobbar även med läromedelsutveckling samt som fortbildare för Lärarfortbildning AB. Marie har nyligen gett ut boken ”Lära för livet – motiverande undervisning i särskolan” på Gothia fortbildning.Marie är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
25 januari

15:20
Hur gör vi våra elever delaktiga i sitt lärande och hur får vi dem att känna lust och motivation?
  • Så kan du konkretisera och visualisera lärandet för att skapa förståelse och motivation hos eleverna
  • Hur kan du med ett medvetet arbetssätt utveckla elevens förmågor och aktiverar tänkandet?
  • Så ökar du drivkraften och skapar engagemang hos eleverna genom aktivitet