Marie Nilsson Nordfors

Specialpedagog och förstelärare
Häggviks gymnasium

Marie Nilsson Nordfors är specialpedagog och förstelärare på Häggviks gymnasium i Sollentuna och undervisar i en klass på det individuella programmet. Marie har en fil.mag. i specialpedagogik och jobbar även med läromedelsutveckling samt som fortbildare för Lärarfortbildning AB. Marie har nyligen gett ut boken ”Lära för livet – motiverande undervisning i särskolan” på Gothia fortbildning.Marie är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2021
Dag 1

13:00
Hur gör vi våra elever delaktiga i sitt lärande samt känna lust och motivation för undervisningen?
  • Så kan du konkretisera och visualisera lärandet för att skapa förståelse och motivation hos eleverna
  • Hur kan du med ett medvetet arbetssätt utveckla elevens förmågor och aktiverar tänkandet?
  • Så ökar du drivkraften och skapar engagemang hos eleverna genom aktivitet