Marie Sjöberg

Senior jurist
Knowit Cybersecurity & Law

Marie Sjöberg är senior jurist med lång erfarenhet av såväl strategiskt som operativt säkerhetsarbete. Idag arbetar hon som senior jurist på Knowit Cybersecurity & Law med särskilt ansvar för tjänsteområdet säkerhetsskydd. Dessförinnan arbetade Marie i många år på Säkerhetspolisen, bl.a. som chef för den externa tillsyns- och rådgivningsverksamheten under säkerhetsskyddslagstiftningen. Marie har också arbetat som jurist på Försvarsmakten respektive Polismyndigheten.Marie är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2023
30 mars

15:15
Stärkt säkerhetsskyddslagstiftning – hur lever din verksamhet upp till de nya kraven?
  • Nya krav kopplade till säkerhetsskyddschefens placering och ansvar
  • Säkerhetsskyddsavtalet – så har det förändrats
  • Förändringar i tillsynsförfarandet samt nya verktyg för tillsynsmyndigheterna med bl.a. sanktioner och viten – detta vet vi 4 månader efter att ändringarna trädde i kraft