Marie Trapp

Speciallärare
Nyköpings kommun

Marie Trapp som har lång erfarenhet av forskningsbaserade metoder både när det gäller undervisning i avkodningsstrategier samt undervisning i läsförståelsestrategier. Under denna föreläsning så kommer Marie att dela med sig av sina bästa tips, modeller och program. Föreläsningen varvas med kooperativa övningar med interaktiva övningar där man kommer att få pröva några modeller som främjar elevernas läsengagemang. Hon kommer även att berätta om hur man genom ett kollegialt lärande på skolan, kan skapa ett gemensamt språk och en gemensam verktygslåda i att undervisa i läsning och läsförståelse. Marie kommer att ge konkreta exempel både från det kollegiala lärandet pedagoger emellan samt exempel från sin undervisning med elever.Marie är med som talare på konferensen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan
19 oktober

16:05
Metoder, modeller och strategier som stöder undervisning i läsning och läsförståelse
  • Hur kan man genom ett kollegialt lärande på skolan skapa ett gemensamt språk och en gemensam verktygslåda i att undervisa i läsning och läsförståelse?
  • Metoder, modeller och strategier som stöder undervisning i läsning och läsförståelse
  • Demonstration och möjlighet att prova på modeller som främjar elevernas läsengagemang