Marie Villman

Projektutvecklare
Länsgårdarna fastigheter

Marie är projektutvecklare på Länsgården Fastigheter där hon har varit med i planering och utformning av Askersunds kommuns nya vård- och omsorgsboende. Linda är arkitekt vid Marge arkitekter och har en lång erfarenheter av planering och byggnation av boendemiljöer för äldre, däribland det nya boendet i Askersund. Hör hur man satt de äldres behov i första rummet för att skapa en trivsam och hemlik miljö utan att för den skull ge avkall på arbetsmiljön. Det nya boendet i Askersund är under byggnation och beräknas bli färdigt under våren 2020. Marie, som tidigare arbetade i Örebro kommun, och Linda, Marge arkitekter, var båda med och utvecklade det prisbelönta boendet Trädgårdarna.Marie är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

15:45
Boendekvalitet i fokus – att skapa en bostad och ett hem för personer med vård- och omsorgsbehov – presentation av nya Askersunds vård- och omsorgsboende
  • Ett ”lyckat projekt” – hur når man det?
  • Att skapa en planeringsprocess som utmanar förlegade idéer om boenden och som istället leder till utveckling och förändring
  • Hur planerar du med personalen, hyresgäster och anhöriga och där hyresgästernas behov får styra utformning och design?
  • Inredning, ljussättning och material som differentierar rummen och gör det hemlikt • Hur rums- och lokalutformningen, ljussättning och inredning kan underlätta orienterbarhet och rörelse för personer med demenssjukdom
  • Teknik och digitala tjänster i framtidens vård- och omsorgsboende