Märit Jansson

Docent i landskapsplanering
Sveriges lantbruksuniversitet

Vikten av goda utemiljöer i skolan har betonats på senare år och problemen med krympande skolgårdar uppmärksammats. Men vad säger egentligen den senaste tidens forskning om vilka ytor, kvaliteter och funktioner som skolgården behöver erbjuda? Forskare vid SLU i Alnarp har, efter en förfrågan från Boverket, nyligen gjort en analys av aktuell vetenskaplig litteratur. Den visar att flera olika funktioner behöver rymmas för att främja barns hälsosamma utveckling, men också att varje skolgårds kontext är unik. Märit Jansson, docent vid SLU i Alnarp, beskriver vilken forskningsbaserad kunskap som finns idag om skolgårdars ytor och kvaliteter för alla barn, vilka grundläggande kvaliteter som behövs och vilka kunskapsluckor som återstår.Märit är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
18 november

09:55
Skolgårdens yta och kvalitet - ny forskning som ligger till grund för kommande vägledning
  • Betydelsen av både yta och kvalitet, med rum för viktiga funktioner och en välfungerande helhet
  • Hur kan skolgårdar främja fysisk aktivitet, men också naturkontakt och socialt liv, för alla elever?
  • Problemen med för små skolgårdsytor och behovet av mer kunskap
  • Slutsatser från ny forskning som ligger till grund för kommande vägledning