Märit Jansson

Docent och universitetslektor
Sveriges lantbruksuniversitet

Märit Jansson är docent i landskapsplanering och universitetslektor vid SLU i Alnarp. Hennes forskning berör främst förvaltning av utemiljöer för barn och andra användare. Hon har intresserat sig för barns perspektiv på utemiljö och studerat lekplatser, skolgårdar och bostadsområden. I sitt arbete har hon engagerat sig i att sprida kunskap, bland annat genom boken Plats för lek – svenska lekplatser förr och nu, ett flertal vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer samt som föreläsare och debattör. www.slu.se/cv/marit-jansson/Märit är med som talare på konferensen Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga
Dag 1

11:30
Kvalitet i barns utemiljöer – verktyg för värdering och utveckling
  • Hur kan man utforma en bra utemiljö för barn?
  • Hur kan kvaliteten hos en utemiljö höjas?
  • Så kan du bedöma kvaliteten för att säkerställa ett högt lekvärde
  • Så kan du utveckla en ny eller befintlig lekmiljö med hög kvalitet