Marita Sandin Larsson

Rektor
Freinetskolan Hugin

Marita startade Freinetskolan Hugin 2006 och har från början haft en tydlig vision av hur digitalisering på enheten ska se ut för att vara i fas med samhällets utveckling. Dokumentation och arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats under åren utifrån de olika behov som uppkommit.Marita är moderator och talare på konferensen Framtidens förskola 2018
Dag 2

11:10
Digitala stöd och verktyg för att underlätta både barnens lärande samt pedagogernas arbetssätt
  • Digitala verktyg som stöttar det systematiska kvalitetsarbetet och underlättar och utvecklar barns lärande samt den pedagogiska dokumentationen
  • Hur framgångsrikt implementera digitala verktyg och stöd inom verksamheten – konkreta exempel och råd på hur man ska tänka före, under och efter
  • Hur säkrar vi att alla digitala satsningar har ett tydligt syfte och tanke i linje med intentionerna i läroplanen?