Marithe Eriksson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Stockholms stad

Marithe Eriksson är miljö- och hälsoskyddsinspektör med mångårig erfarenhet av tillsyn av simhällar. Under anförandet redogör Marithe för den senaste utvecklingen inom hygien, städning och utformning av simhallars ytskikt samt går igenom Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd för bassängbad (HSLF-FS 2021:11). Anförandet tar även upp Stocholms stads omfattade städ- och hygienprojekt och det utvecklingsarbete som följt projektet under de senaste åren.Marithe är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
19 januari

14:25
Ytskikt i simhall – så når du en hög kvalitet i städning och hygien utifrån de nya föreskrifterna
  • Lagstiftningen har skärpts – nya allmänna råd för bassängbad sedan februari 2021
  • Rengöring av simhallar – ger det en mer hälsosäker anläggning?
  • Vikten av goda hygienrutiner och att säkerställa att hygienregler följs