Mark Siegbahn

Projektledare och förstelärare idrott och hälsa
Drottninghögsskolan, Helsingborg stad

Mark Siegbahn är utbildad lärare i idrott och hälsa samt har en bred kompetens inom beteendevetenskap. Han arbetar som projektledare, föreläsare, konsult inom skolutveckling med fokus inom fysisk aktivitet och beteendedesign. Just nu projektleder han Hjärna – Puls – Glädje på Drottninghögsskolan, som är en F-6 skola, som uppmärksammats mycket i media.Mark är med som talare på konferensen
Dag 2

11:25
Så skapar vi innovativa aktiviteter för ökad daglig fysisk aktivitet hos alla elever
  • Så motiverar vi personalen att följa samma vision och samtliga elever att delta i fysiska aktiviteter i skolan
  • Hur har vi använt beteendedesign för att implementera fysisk aktivitet för alla våra elever?
  • Så har vi lyckats implementera forskningen kring fysisk aktivitet i praktiken
  • Hur har vi tillämpat pulsträning i syfte att förbättra inlärning?