Marko Anderot

Rektor Rågsveds grundskola
Stockholms stad

Kunskap, trygghet och rörelse – tre ledord som blivit framgångsfaktorer på Rågsveds grundskola. Skolan fick nyligen utmärkelsen ”Hedersomnämnande i Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2021”. I motiveringen beskrivs bland annat hur skolan arbetar med att förebygga våld och kränkningar och juryn hyllar samarbetet och medarbetarskapet på skolan. Under anförandet får du ta del av dessa spännande erfarenheter från skolans rektor Marko Anderot. När Marko börjande som rektor på skolan så hade skolan stora utmaningar. Genom att övergå till en tydlig och platt organisation där varje medarbetare har möjlighet att ta ansvar för kärnuppdraget utifrån en gemensam riktning – ledorden kunskap, trygghet och rörelse – så har man skapat ett arbetssätt där hela verksamheten arbetar hälsofrämjande med trygghet, trivsel och rörelse i syfte att skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Därtill arbetar man målmedvetet med inkludering och delaktighet för elever och föräldrar utifrån ett identifierat behov av att göra dem mer involverade i elevens skolsituation och lärande.Marko är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa
5 maj

15:25
Att vända en skola – hur hela verksamheten kan arbeta hälsofrämjande med trygghet, trivsel och rörelse i syfte att skapa förutsättningar för alla elevers lärande
  • Hur har vi utvecklat arbetssätt och systematiska strukturer på skolan där alla medarbetare är delaktiga och bidrar till gemensamma mål?
  • Att gå från akutstyrda insatser på individnivå till hälsofrämjande arbetssätt på organisationsnivå
  • Att organisera skolans arbete kring trygghet, jämställdhet och våldsprevention
  • Hur kan fysisk aktivitet och pulshöjande aktiviteter bidra till ökad lugn och ro på skolan?
  • Så arbetar vi med elevhälsa under hela skoldagen där rasterna och fritids är viktiga arenor i det främjande arbetet
  • Hur ökar vi elevernas trivsel och får dem att känna sig delaktiga i sin skolgång?