Markus Björnström

Leg. logoped och speciallärare
Lemshaga Akademi, Värmdö kommun

Markus Björnström är leg logoped, men arbetar sedan era år som speciallärare i grundskolan, främst med elever i årskurs fem till nio. Han håller kurser och handleder lärare både på grundskola och gymnasium. Markus har skrivit boken ”Värt att veta om dyskalkyli” (Natur och kultur, 2012).Markus är med som talare på konferensen Specialpedagogik i fokus
Dag 1

15:00
Kartläggning, framgångsrika stödinsatser och anpassade lärmiljöer för ökad kunskapsutveckling och måluppfyllelse hos elever med matematiksvårigheter
  • Ta del av metoder för att stötta elever i matematiksvårigheter – vad fungerar och vad säger forskningen?
  • Hur kartlägger vi elevens matematikkunskaper på ett individanpassat sätt? Konkreta metoder och pedagogiska insatser som bidrar till ökad måluppfyllelse i matematik
  • Åtgärdsprogram som visat goda resultat