Markus Bylund

IT-direktör
Region Gävleborg

Markus Bylund är IT-direktör på Region Gävleborg och arbetade dessförinnan som strategichef för IT och digitalisering på Uppsala kommun. Han är även aktiv kring digitaliseringsfrågor i statliga myndigheter som ledamot i styrelserna för Post- och telestyrelsen och Lantmäteriet. Markus kompetens grundar sig i en lång bakgrund inom data- och systemvetenskaplig forskning där han i två decennier verkat som forskare och chef vid det som idag är RISE. Han har en lång erfarenhet av att utbilda och stötta ledningsgrupper inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor och är en uppskattad talare inom ämnen som digital omställning, IT och personlig integritet, digitalt ledarskap samt AI. Under denna föreläsning kommer du att få nya perspektiv kring hur du kan utveckla det ledarskap som krävs för att lyckas med det digitala omställningsarbetet i offentlig sektor och hur eID och e-underskrifter kommer att bli den avgörande pusselbiten för att nå ända fram.Markus är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter

09:10
Digital förändringsledning i praktiken – om vikten av samverkan för att skapa handlingskraft i den digitala omställningen
  • Framtidens digitala förvaltning – vilka förändringar står vi inför och vilka krav ställs på ledarskapet för att hantera nya förutsättningar?
  • Hur skapas ett helhetsperspektiv kring den digitala omställningen och vad är viktigt för att skapa handlingskraft, måluppfyllnad och effektivitet i praktiken?
  • eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning – vad är viktigt för att driva utvecklingen i rätt riktning