Markus Milerup

IT-chef
Domstolsverket

Markus Milerup är enhetschef på Domstolsverkets IT-avdelning. I hans ansvar ingår integrationer, IT-arkitektur och IT-säkerhet. Domstolsverket har sedan en lång tid arbetat med informationsutbyte inom Rättskedjan. Marita Stjernmira har lång erfarenhet som informationssäkerhetsansvarig i offentlig verksamhet med specialintresse för att sprida medvetenhet om informationssäkerhet genom utbildning och informationsklassning. Många år av arbete med frågorna, inklusive medverkan till att ISO-27001 certifiera en organisation, har gett en bred erfarenhet inom området.Markus är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2024
31 januari

15:20
Digital kommunikation och samverkan – hur lagra och hantera dataöverföring effektivt och rättsenligt?
  • Molntjänster i offentlig sektor – hur hantera data rättsenligt?
  • Säkra kommunikationer ställer krav på säker informationshantering i hela kedjan
  • Digitalt original och digital signering