Marléne Johnsson

Verksamhetsutvecklare
Kronoberg

Regionens centrala administration ska stödja kärnverksamheten. När hälso-och sjukvården ställer om till en nära vård behöver även administrationen omprioritera sina befintliga resurser för att tillsammans med hälso- och sjukvården klara omställningsresan. Med hjälp av en processbaserad verksamhetsutveckling av kanslifunktionen vill Region Kronoberg möta framtida krav och behov från regionens verksamheter samt övriga kunder och intressenter. Lyssna till intressanta erfarenheter från regionens pågående utvecklingsarbete!Marléne är med som talare på konferensen Forum för nämndsekreterare 2023
12 oktober

09:05
Så nås en effektiv ärendehantering utifrån en processorienterad kanslifunktion
  • Att genomföra processkartläggningar för att tydliggöra kanslifunktionens uppdrag
  • Att identifiera effektiviseringar och förbättringsmöjligheter vad gäller arbetssätt och metoder
  • Att kunna omfördela tid för att möjliggöra ytterligare verksamhetsutveckling inom kanslifunktionen som bidrar till att stötta kärnverksamheten
  • Att skapa ett bättre utgångsläge för digitalisering av kanslifunktionen
  • Lärdomar och erfarenheter från Region Kronoberg