Märta Syrén

Projektledare för DiSa
Region Gotland

Märta är naturgeograf med specialistkompetens inom kartografi. Hon arbetar som verksamhetsutvecklare och har lång erfarenhet av att driva större utvecklingsprojekt. Märta var tidigare vid Rymdbolaget och Lantmäteriet och arbetar sedan 7 år vid Region Gotland. Nathalie är statsvetare med intresse för och bakgrund inom hållbarhetsfrågor. Tidigare var hon verksam i ideell och privat sektor men arbetar numera som verksamhetsutvecklare på samhällsbyggnadsförvaltningen vid Region Gotland.Märta är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
Dag 1

13:10
Så tar projektet DiSa ett helhetsgrepp om sömlös digital samhällsbyggnad på Gotland med fokus på användarnytta och kvalitet
  • Vad innebär ändrade processer för medarbetarna och vilken roll spelar förändringsledning?
  • Så tolkar vi detaljplaner och förbättrar fastighetsgränserna inför tolkningen
  • Så utvecklar vi 3D-visualisering med drönare som ett led i att öka medborgardialogen och bli mer transparenta och tillgängliga
  • Hur skapar vi en effektiv och hållbar administrativ process med hjälp av e-tjänster och mina sidor?
  • Så tar vi ställning till de juridiska hinder som kommuner behöver ta ställning till när samhällsbyggnadsprocessen nu digitaliseras