Mårten Nyström Holm

Affärsrådgivare och jurist
AffärsConcept

Mårten Nyström Holm och Hannes Härfast är jurister och affärsrådgivare på AffärsConcept. Anförandet sker mot bakgrund av den nya vägledningen ”Gäller LOU vid hyra av lokal?” som Mårten och Hannes tagit fram till SKR. Under anförandet får du en genomgång samt möjligheter att ställa frågor kring gränsdragningen mellan hyra och byggentreprenad utifrån gällande rätt.Mårten är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2020
Dag 2

15:45
Gränsdragningen mellan hyra och byggentreprenad – hur hanterar du hyresundantaget i LOU?
  • Vilken är innebörden av hyresundantaget i LOU?
  • Hur kan du förstå gränsdragningen mellan hyra och byggentreprenad?
  • Vilken vägledning kan du få utifrån aktuella rättsfall?
  • Vilka lärdomar kan du dra utifrån en analys av domstolarnas prövningsmodell av hyresundantaget?
  • Praktiska handlingsalternativ och tillvägagångssätt vid lokalanskaffning – SKR´s nya vägledning ”Gäller LOU vid hyra av lokal?”