Mårten Sundholm

Utredare, lokalenheten
Stockholm stad

Det är viktigt att arbeta kontinuerligt och strukturerat med lokal- planeringen för att kunna erbjuda platser till elever och säkerställa lokaleffektivitet. Mårten är utredare på lokalenheten inom Stockholms stad och arbetar bland annat med kapacitetsfrågor och med utvecklingen av stadens funktionsprogram för skollokaler. Under anförandet delar Mårten med sig av erfarenheter från sitt arbete med att nå en effektiv lokalanvändning och kvalitativ lokalutveckling av skollokaler.Mårten är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2021
Dag 2

13:25
Kapacitetsutredningar och funktionsprogram – strategier för effektiv lokalanvändning och kvalitativ lokalutveckling
  • Hur når du en effektiv användning av befintliga lokalresurser samt en kvalitativ utveckling av nya lokaler?
  • Hur arbetar du med kapacitetsutredningar för att nå en god användning av lokalerna? Erfarenheter av fem års arbete med kapacitetsutredningar
  • Funktionsprogram för skollokaler – så säkrar du rätt implementering och en ordentlig utvärdering i det kontinuerliga utvecklingsarbetet