Martin Andersson

Näringslivsdirektör
Varberg kommun

Martin Andersson ansvarar för näringslivs-, destinations- och landsbygdsfrågorna i Varberg. Han brinner för att utveckla samverkan mellan kommun och näringsliv i ett växande Varberg. Han har tidigare arbetat med efterfrågade utbildningar på Campus Varberg. Under föreläsningen berättar Martin om resan från ett näringslivsoch destinationsbolag till att nu vara en del av kommunstyrelsens förvaltning och jobba med hela Varbergs näringsliv.Martin är med som talare på konferensen Framtidens attraktiva näringslivskommun
Dag 1

10:35
Så har vi tagit ett helhetsgrepp över kommunens näringslivsutvecklingsarbete för en attraktiv kommun och ett gott företagsklimat
  • Från bolagsform till förvaltningsform – så skapade förändringen bättre förutsättningar för ett framgångsrikt näringslivsutvecklingsarbete
  • Hur integrera näringslivsfrågor i kommunens olika agendor i utvecklandet av en attraktiv kommun?
  • Hur vi krokar vi arm med våra olika avdelningar för att uppnå ett bättre företagsklimat
  • Hur påverkar vår handelspolicy stadskärnan, företagsetableringar och tillväxt i kommunen?
  • Så har vi framgångsrikt utvecklat kommunens platsvarumärke för att gynna turism, skapat stolta invånare, ökad kännedom utanför Varberg och bidragit till bättre förutsättningar för etablering och kompetensförsörjning